బెస్ట్ ఎన్నారై అఫ్ తెలంగాణ 2017 సర్వే

10
10336

కొన్ని సాంకేతిక కారణాల వల్ల పోల్ ని ఒక రోజు కి హోల్డ్ చేయటం తెలిసిందే..అయితే మా టీం దీని మీద ఇంకా వర్క్ చేస్తున్నారు..పూర్తి వివరాలు తెలియచేయటనికి కొంత సమయం పడుతుంది..మిగతా వివరాలు త్వరలో చెప్తాం….కింద ఉన్న స్క్రీన్ షాట్ లేటెస్ట్ results .            

10 COMMENTS

 1. Respected telangana kaburlu team,

  It’s really appreciate that your are working very hard to get it back and we know that the telangana kaburlu is the only site who has guts to conduct such polls. We respect your efforts and waiting for poll to be reopened very soon.

  Thanks

 2. Dear telangana kaburlu,

  I would like to thank you for conducting a genuine survey for best NRI OF TELANGANA.i disappointed a bit for short inconvenience for your technical problem. I hope it will be shortly resolved.i appreciate your efforts to make things restored.hope it will come true soon..

  Thanking you..

 3. Dear Talangana Kaburlu ,

  I am writing to thank you entire team of Talangana Kaburlu for conducting prestigious survey BEST NRI OF TELANGANA. Hope your technical issue will resolve soon and continue poll. I also want to congratulate all nominations as everyone different and they served our society. We are waiting for it technical issue to be resolved, I hope I will be resolved ASAP. Appreciate all your efforts.

  Thank you

 4. Hi Team,

  Your attempt to conduct Best NRI of Telangana is excellent and very daring step and we impressed by your attempt but suddenly poll is stopped don’t understand what exactly the reason even if there is technical problem being a software engineer i can say that it will not take this much time to restore or resume back the service. whatever it is but use freedom of news right and dare to reopen it.

  thanks
  shaik mohammed

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here