గన్ని బ్యాగ్ ల పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేయాలని రాష్ట్ర రైతు సమన్వయ కమిటీ అధ్యక్షులు పల్లె రాజేశ్వర్ రెడ్డికి వినతి పత్రం


కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్ ఏర్పాటు చేస్తానని ప్రభుత్వం మాట ఇచ్చి భూములు కొంతవరకు సేకరించి మరియు కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్ ను మరొక చోటికి తరలించి తరలించడం జరిగింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం త్వరలో ఏర్పాటు చేయబోయే గన్ని బ్యాగ్ ల పరిశ్రమను ధర్మసాగర్ మండలం ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడి ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయవలసిన బాధ్యత , వ్యవసాయరంగ ఆధారిత పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేయాలని ధర్మసాగర్ మండల భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షులు గంగిడి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు పల్లెరాజేశ్వర్ రెడ్డి గారికి విన్నవించడం జరిగింది. దీనిపైన రాజేశ్వర్ రెడ్డి గారు సానుకూల గా స్పందించడం జరిగింది. ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ధర్మసాగర్ మండల అధ్యక్షులతో పాటు వేలేరు భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షులు మరియు పూల శ్రీనివాస్
విజయ్ శ్రీ రాముల , సదానందం పార్టీ కార్యకర్తలు పాల్గొనడం జరిగింది

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close