పుట్టినరోజు సందర్భంగా మొక్కలు నాటిన ఐకేపీ యూనియన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు

కమ్మర్పల్లి మండల్ హసకొత్తూర్ లో గ్రామ డ్వాక్రా మహిళలతో కలిసి ఐకెపి యూనియన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కుంట గంగారెడ్డి తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా గ్రామ మహిళా సమాఖ్య కార్యాలయం ముందు మొక్కను నాటారు.ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ సర్పంచ్ ఏనుగు పద్మ, సీసీ నవీన్ పంచాయతీ కార్యదర్శి ప్రభాకర్ , కారోబార్ రమణ చేతుల మీదుగా మహిళలకు మొక్కల పంపిణీ చేయడం జరిగింది

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close