పెట్టుబడి లేని వ్యవసాయం చేయటం ఎలా?

0
473

ఈ రోజుల్లో వ్యవసాయం అంటే పెట్టుబడి లేకుండా కష్టం ఎందుకంటే వ్యవసాయం మొత్తం ఎరువులు ,గులకల మందులు అంటూ భూమిని మొత్తం పిప్పి చేసే దాక వదలం ,ఇంకా తెలంగాణాలో వ్యవసాయం బోర్ బావి వ్యవసాయం కాబట్టి అది కూడా అదనపు వ్యవసాయం .వర్షాలు లేకపోతె బూగర్బ జలాలు అంతరించిపోతాయి .ఇలాంటి సమయం లో పెట్టుబడి లేకుండా వ్యవసాయం ఎలా చేయాలో ఈ వీడియో లో చూడండి .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here